Sidharta Books & Print

Sidharta Books & Print

Book Publishers

Yong Dai Cho

Yong Dai Cho

Grand Master Yong Dai Cho has been teaching Taekwondo in Australia for 37 years. During this time he has devoted his heart and soul to developing Taekwondo Bongsul as a new Taekwondo martial art.

Books by Yong Dai Cho